Aerotoxic Syndrome, bestaat dat echt?

Fume event met rook
Fume events gaan soms gepaard met rook

“Aerotoxic Syndrome” is de verzamelnaam voor een scala aan op het eerste gezicht vage, onsamenhangende klachten. Een omstreden term, voor een ziekte waarvan het bestaan door de luchtvaartindustrie al decennia lang hardnekkig ontkend wordt.

Helaas weten wereldwijd inmiddels duizenden slachtoffers uit eigen ervaring hoe ingrijpend de gevolgen van het Aerotoxic Syndrome kunnen zijn. Voor hen is (h)erkenning van de klachten van groot belang!

Wetenschappelijk onderzoek

In 1999 publiceerden Dr. Harry Hoffman (U.S.A), Prof. Chris Winder (Australie) and Jean Christophe Balouet PhD (Frankrijk) een belangrijk wetenschappelijk rapport: “Aerotoxic Syndrome: Adverse health effects following exposure to jet oil mist during commercial flights“. Het rapport beschrijft de schadelijke gevolgen van de blootstelling aan de dampen van motorolie die voor straalmotoren gebruikt wordt. De auteurs benoemen deze klachten in hun rapport voor het eerst met de term “Aerotoxic Syndrome”.

Organofosfaten

Hoewel de luchtvaartindustrie u graag anders wil doen geloven, komt die blootstelling aan oliedampen wel degelijk regelmatig voor. Eén van de belangrijkste oorzaken is olielekkage vanuit de motoren.  De lucht voor de drukcabine en air conditioning wordt daardoor vervuild met oliedeeltjes die o.a. organofosfaten bevatten. Organofosfaten behoren tot de meest giftige verbindingen die we kennen. Chemisch gezien zijn zij nauw verwant aan zenuwgassen zoals Sarin. Zij veroorzaken ernstige schade aan hersen- en zenuwverbindingen, wat leidt tot een scala aan (vaak neurologische) klachten. De symptomen van het Aerotoxic Syndrome zijn in feite het directe gevolg van vergiftiging met deze organofosfaten. Lees meer over hersenschade via deze link.

“Geen bewijs van oorzakelijk verband…”

Skydrol hydraulische olie en Mobil Jet oil
Skydrol hydraulische olie en Mobil Jet oil

De luchtvaartindustrie houdt al decennia lang hardnekkig vol dat er geen “bewijs van oorzakelijk verband” bestaat tussen deze zaken. Als men immers zou erkennen dat bv. olielekkage ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt, dan zou dat onvermijdelijk tot enorme schadeclaims kunnen leiden. Er is zowel fabrikanten als luchtvaartmaatschappijen dus alles aan gelegen om dit te vermijden. De vergelijking met de tabaksindustrie dringt zich hierbij op: Ook daar was het al heel lang bekend dat tabaksrook zeer schadelijke stoffen bevat, en dat inademing van die stoffen de kans op longkanker drastisch verhoogt. Maar het blijft toch altijd moeilijk om juridisch aan te tonen dat de longkanker die iemand opgelopen heeft, direct veroorzaakt is door het roken, en niet door andere factoren.