Bewustwording vergroten

Eén van de doelstellingen van Stichting Fly Aware is het verspreiden van bewustwording, zowel onder bemanningen en frequent flyers als bv. grondpersoneel, eigenlijk iedereen die geregeld te maken krijgt met blootstelling aan uitlaatgassen, oliedampen en andere gevaarlijke stoffen, zoals hydraulische vloeistofdampen in en om vliegtuigen. Het is belangrijk dat iedereen die hier vaker mee te maken heeft zich bewust is van de daarmee gepaard gaande risico’s voor de gezondheid.

Risico’s decennialang ontkend

Gedurende tientallen jaren zijn de risico’s die het veelvuldig gebruik van deze gifstoffen met zich meebrengt categorisch ontkend door de luchtvaart industrie. Fume events zouden vrijwel niet voorkomen en de luchtvervuiling in de cabine als gevolg van lekkende olie-afdichtingen in de motoren en hydraulische lekkage was verwaarloosbaar, zo werd beweerd. Nog niet zo lang geleden (2017) durfde de Europese luchtvaartorganisatie EASA zelfs te beweren dat de lucht aan boord van een vliegtuig “schoner dan in een kinderdagverblijf” is. Niets is echter minder waar, helaas…

GCAQE

Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) is een wereldwijde organisatie die vecht voor verbetering van de kwaliteit van lucht aan boord van vliegtuigen en erkenning van het Aerotoxic Syndrome als beroepsziekte. Haar leden bestaan vooral uit vakbonden van vliegend personeel en luchtvaarttechnici. Nederlandse bonden van vliegend personeel (VNV, VNC en FNV) en luchtvaarttechnici (NVLT) zijn helaas nog steeds niet bij deze organisatie aangesloten. 

International Cabin Air Conference Londen

Op 17 en 18 september 2019 organiseerde GCAQE de International Cabin Air Conference in Londen, de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en inzichten in deze problematiek, zowel op het technische- als het medische- en juridische vlak. Stichting Fly Aware was daarbij aanwezig, evenals vakbonden van over de hele wereld, en ook letterlijk alle omringende landen waren er vertegenwoordigd. De Nederlandse bonden lieten helaas wederom verstek gaan, een gemiste kans. Positieve uitzondering hierop was de NVLT, die als enige Nederlandse vakbond dit jaar wel op deze conferentie vertegenwoordigd was.

Toenemende bewustwording

Naar aanleiding van de conferentie verscheen dezer dagen op de website van de NVLT een artikel over de risico’s die met name Aircraft Maintenance Technicians lopen tijdens de uitoefening van hun werk. Een duidelijk signaal van een toenemende bewustwording van de gezondheidsrisico’s van met name organofosfaten in de werkomgeving.

En ook onder het vliegend personeel neemt deze bewustwording en daarmee de bezorgdheid duidelijk toe. Dit resulteert o.a. in een verdere toename van het aantal gerapporteerde fume events (hoewel die nog steeds vaak vermeld worden als “geurincidenten”). Alleen al binnen British Airways waren er in de periode september-oktober 56 gerapporteerde fume events (vrijwel allemaal met de A320-serie), waarbij meerdere vluchten gedwongen waren om terug te keren, uit te wijken of een voorzorgs/noodlanding te maken compleet met evacuatie na de landing.

Model met Sky Mask

Ook merken we dat steeds meer bemanningsleden (en ook frequent flyers) Stichting Fly Aware weten te vinden voor informatie en advies. Velen schaffen bijvoorbeeld het op onze website aangeboden Sky Mask aan en dragen dat op elke vlucht bij zich. Een verstandige maatregel, je smokehood is immers niet altijd direct binnen handbereik en werkt bovendien slechts 15-20 minuten…

Belang van rapporteren

Stichting Fly Aware is erg blij met deze verhoogde bewustwording. Het is van het grootste belang om preventieve maatregelen voor je eigen bescherming te nemen (zoals het meenemen van een masker). Daarnaast is het van het grootste belang (en overigens ook wettelijk verplicht!) om te zorgen dat ieder fume event officieel gerapporteerd wordt, ook als jouw cockpitbemanning daar de noodzaak niet van inziet of eenvoudig weigert! Alleen op die manier kan de omvang van dit probleem echt in kaart gebracht worden en komen realistische getallen beschikbaar hoe vaak fume events voorkomen.

Motiveer je vakbond

Tenslotte is het belangrijk om aan je vakbond duidelijk te maken dat zij deze problemen eindelijk serieus moeten oppakken. Aan de hand van rapporteringen van fume events zijn zij immers degenen die bij de werkgevers maatregelen kunnen afdwingen zoals de inbouw van full flow bleed air filters en detectieapparatuur, en de correcte uitvoering van onderhoud (grondige reiniging van het airco systeem) na een fume event. Deze maatregelen zijn hard nodig om een veilige werkomgeving en schone lucht voor iedereen aan boord te garanderen!

Wij wensen u vele veilige vluchten en happy landings!