In de zaak van een Airbus Captain

In maart 2023 deed de Rechtbank van Toulouse een opmerkelijke uitspraak in een zaak die een Airbus gezagvoerder had aangespannen tegen de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM, de Franse tegenhanger van ons UWV). De piloot is arbeidsongeschikt geraakt na blootstelling aan verontreinigde cabinelucht. In eerste instantie werd zijn claim door CPAM afgewezen, maar de Rechtbank achtte het causaal verband tussen de blootstelling van het slachtoffer aan verontreinigde lucht en zijn lichamelijke klachten bewezen en erkende in haar vonnis onomwonden het Aerotoxic Syndrome als beroepsziekte. Op grond van dit vonnis kreeg hij alsnog een volledige uitkering en vergoeding van gemaakte kosten toegewezen. Kort samengevat luidt het vonnis als volgt:

——————————————

De Rechtbank, beslissend in tegenspraak in eerste aanleg en na beraadslaging conform de wet:

  1. Beveelt de ‘Caisse Primaire d’Assurance Maladie’ (CPAM) van Haute Garonne om onder professionele wetgeving de op 23 augustus 2018 door de heer XX gemelde pathologie te vergoeden, namelijk het gedocumenteerde Aerotoxic Syndroom met chronische asthenie, neuro-psychologische stoornissen en een astmatisch bronchiaal syndroom.
  2. Dat de CPAM verantwoordelijk zal zijn voor het verrekenen van de bedragen die de heer XX sinds 28 april 2020 heeft ontvangen voor zijn arbeidsongeschiktheidspensioen, tegen de verschuldigde bedragen voor deze beroepsziekte.
  3. Beveelt de CPAM om een bedrag van 1.500 euro aan de heer XX te betalen op basis van de bepalingen van Artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  4. Laat eventuele kosten voor rekening van de CPAM.
  5. Uitspraak gedaan en ingeschreven in het gerechtsregister op 20 maart 2023.

——————————————–

Een kopie van het originele Franse gerechtsdocument vind je HIER (bron: unfiltered.vip), de door ons in het Nederlands vertaalde versie is HIER te lezen.