Nieuw Position Paper over Cabin Fumes

de International Federation of Airline Pilots IFALPA is een wereldwijde non-profit organisatie waarbij het merendeel van de vakbonden van piloten aangesloten is. Ook de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers VNV is al van het begin lid van deze organisatie (VNV was destijds één van de mede-oprichters). IFALPA vertegenwoordigt op die manier meer dan 110.000 vliegers uit meer dan 70 landen. De missie van IFALPA is: “To promote the highest level of aviation safety worldwide and to be the global advocate of the piloting profession; providing representation, services, and support to both our members and the aviation industry.”

IFALPA publiceerde in december 2018 een Position Paper plus een Briefing Leaflet over Cabin Fumes. In dit stuk onderkent IFALPA het bestaan van Fume Events en het gevaar van “pilot incapacitation” als gevolg daarvan, terwijl er summier wordt gewezen op “potential short and and long-term health effects”. In dit Position Paper  pleit IFALPA o.a. voor het ontwerpen van bleedair-vrije vliegtuigen (zoals bv. de B787 Dreamliner), strenger toezicht op de naleving van regelgeving op het gebied van verontreinigde bleedair, de training van  bemanningen, het opzetten en implementeren van een medisch protocol voor gebruik na een Fume Event en de ontwikkeling en installatie van filters en sensoren. Tenslotte merken zij op dat er “meer onderzoek nodig is naar de lange  termijn effecten van Fume Events op de gezondheid”.

Nu, vijf jaar later (oktober 2023), komt IFALPA met een update op dit Position Paper  en het bijbehorende Briefing Leaflet. Interessant is hierbij om de verschillen in bewoordingen te zien tussen beide publicaties.

  • In 2018 was er nog slechts sprake was van “occasional leaks from the hot section and/or APU” wat dan resulteert in een Fume Event. In het nieuwe document wordt nu (eindelijk!) erkend dat er ook in de dagelijkse operatie ALTIJD sprake is van (enige) olielekkage. De “seals” (oliekeerringen van de lagers) minimaliseren deze lekkage weliswaar, maar kunnen die niet helemaal voorkomen, met name tijdens operatie met laag vermogen en tijdens gas bijgeven of verminderen (power transients).
  • Naast de bedreiging van de vliegveiligheid door incapacitation als gevolg van een Fume Event, wordt nu ook een “toenemende bezorgdheid” benoemd dat de  “blootstelling aan Fumes kan resulteren in langere-termijn gezondheidsschade”.
  • Crew moet getraind worden om een Fume Event te herkennen en er adequaat op te reageren.
  • Er wordt extra aandacht gevraagd voor de implementatie van een “uitgebreid, gestandaardiseerd en doelmatig Medisch Protocol”. Daarbij wordt o.a. verwezen naar het Medisch Protocol dat eerder dit jaar is gepubliceerd.
  • Naast aandacht voor de inbouw van bleedair filters en detectieapparatuur wordt er nu ook aangedrongen op de ontwikkeling en wereldwijde toepassing van nieuwe TCP-vrije oliesoorten.

Al met al zien we een voorzichtige kanteling in de opstelling van partijen in de luchtvaart. Van een houding van “geen causaal verband aangetoond, nog meer onderzoek nodig” en dus zo lang mogelijk niets doen, naar een voorzichtige erkenning dat “er wel degelijk iets aan de hand lijkt te zijn” en preventieve maatregelen wellicht toch verstandig. In hun nieuwste publicatie spreekt IFALPA zich aanzienlijk duidelijker uit over  de vliegveiligheidsrisico’s, de noodzaak van training en rapportage, de noodzaak van de inbouw van bleed air filters en sensoren, en een deugdelijk medisch protocol. Kennelijk (en gelukkig!) is er sprake van enig “voortschrijdend inzicht”… Hopelijk zet deze trend door en kunnen we op niet te lange termijn een veiliger omgeving tegemoet zien voor zowel vliegtuigbemanningen als grondpersoneel en ook passagiers…