Als gevolg van het vliegen kunnen diverse klachten voorkomen.

Het begint vaak met:

 • Vermoeidheidsklachten
 • Hoofdpijn
 • Neurologische klachten

Andere veel voorkomende klachten zijn:

 • Geheugenverlies
 • Concentratieverlies
 • Spierzwakte
 • Tremoren
 • Onscherp zien
 • Misselijkheid
 • Vertigo
 • Duizelgheid
 • Tinnitus
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Oogirritatie
 • Koude handen en voeten
 • Ademhalingsproblemen

Daarnaast komen er nog andere, vaak vage klachten voor die niet direct thuis te brengen zijn.

Stichting Fly Aware verdiept zich onder andere in deze problematiek. We willen graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een betrouwbare test, die blootstelling aan- en eventuele schade door organofosfaten eenduidig aantoont.

Verder concentreren wij ons op het delen van informatie over behandelprotocollen voor mensen die vanwege neurologische klachten niet goed kunnen functioneren.

Stichting Fly Aware is ook actief op het gebied van preventie. Wij bieden goede voorlichting en advies ter voorkoming van medische klachten ten gevolge van uw vliegreis.