Em. Prof. C.V. (Vyvyan) Howard is een medisch gekwalificeerd patholoog/toxicoloog verbonden aan de University of Ulster.

Vyvyan Howard heeft diverse wetenschappelijke artikelen geschreven op het gebied van gezondheid en de schadelijke invloed daarop van verontreinigde lucht. Hij heeft zich jarenlang met name bezig gehouden (en doet dat nog steeds) met gezondheidsproblemen als gevolg van fijn- en ultrafijnstof, ook voor het ongeboren kind. Ook het Aerotoxic Syndrome heeft al jaren zijn bijzondere aandacht: zo was hij in 2017 één van de auteurs (samen met o.a. dr. Susan Michaelis, verbonden aan GCAQE) van een WHO rapport dat in 2017 verscheen en internationaal veel aandacht kreeg:  “Aerotoxic Syndrome: a new occupational disease?“.

Inappropriate Risk Assessment

In februari 2020 verscheen van zijn hand opnieuw een interessante publicatie: Inappropriate Use of Risk Assessment in Addressing Health Hazards Posed by Civil Aircraft Cabin Air. In dit belangrijke artikel zet hij uiteen hoe de luchtvaartindustrie en collega’s decennialang totaal verkeerd zijn omgegaan met de risico’s die verbonden zijn aan het inademen van verontreinigde Bleed Air.