Em. Prof. C.V. (Vyvyan) Howard is een medisch gekwalificeerd patholoog/toxicoloog verbonden aan de University of Ulster.

Vyvyan Howard heeft diverse wetenschappelijke artikelen geschreven op het gebied van gezondheid en de schadelijke invloed daarop van verontreinigde lucht. Hij heeft zich jarenlang met name bezig gehouden (en doet dat nog steeds) met gezondheidsproblemen als gevolg van fijn- en ultrafijnstof, ook voor het ongeboren kind.

Ook het Aerotoxic Syndrome heeft al jaren zijn bijzondere aandacht: zo was hij één van de auteurs (samen met o.a. dr. Susan Michaelis, verbonden aan GCAQE) van een WHO rapport dat in juni 2017 verscheen en internationaal veel aandacht kreeg:  “Aerotoxic Syndrome: a new occupational disease?“.

In juni 2017 verscheen van zijn hand (samen met o.a Susan Michelis) ook een artikel in het blad Open Access Journal of Toxicology het artikel: “The Aetiology of ‘Aerotoxic Syndrome’ – A Toxico- Pathological Viewpoint”.

In 2018 publiceerde hij (samen met o.a. dr. Susan Michaelis) de resultaten van zijn onderzoek naar de invloed van Ultrafijnstof, oftewel Ultra Fine Particles: Is a Cumulative Exposure to a Background Aerosol of Nanoparticles Part of the Causal Mechanism of Aerotoxic Syndrome?

Inappropriate Risk Assessment

In februari 2020 verscheen van zijn hand opnieuw een interessante publicatie: Inappropriate Use of Risk Assessment in Addressing Health Hazards Posed by Civil Aircraft Cabin Air. In dit belangrijke artikel zet hij uiteen hoe de luchtvaartindustrie en collega’s decennialang totaal verkeerd zijn omgegaan met de risico’s die verbonden zijn aan het inademen van verontreinigde Bleed Air.

Tenslotte publiceerde prof. Howard samen met dr. Susan Michaelis en voormalig Captain Tristan Loraine (beiden verbonden aan QCAQE) in augustus 2021 de resultaten van hun onderzoek, waarbij zij metingen naar UFP’s aan boord van vliegtuigen hebben uitgevoerd: Ultrafine particle levels measured on board short-haul commercial passenger jet aircraft.