Gehoorschade door chemicaliën

Bepaalde chemische stoffen kunnen schade aan het gehoor en het evenwichtsorgaan veroorzaken. Dit zijn de zgn. ototoxische stoffen, en daar zijn er meer dan 200 van bekend. Het gaat dan bij voorbeeld om organische oplosmiddelen zoals koolstofdisulfide, methanol, styreen, tolueen, xyleen, etc. Maar ook koolmonoxide en zware metalen als arseen, broom, lood, mangaan en kwik hebben ototoxische eigenschappen. Ototoxische stoffen komen met name voor in bv. uitlaatgassen, oliedampen, sigarettenrook, plastic, verf, en pesticiden. En daarmee zijn ze waarschijnlijk ook mede verantwoordelijk voor een deel van de klachten die optreden bij het Aerotoxic Syndrome

 

Ook door bepaalde medicijnen

Ook sommige medicijnen bevatten ototoxische stoffen, en kunnen daardoor gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) of evenwicht stoornissen veroorzaken. Enkele voorbeelden van medicijnen waarin deze stoffen kunnen voorkomen: antibiotica, chemotherapie, Ibuprofen, aspirine, plastabletten. Vooral als men meerdere medicijnen gebruikt, kan daarom soms een aangepaste medicatie klachten als tinnitus aanzienlijk verminderen of zelfs wegnemen.

Extra schade door gecombineerde blootstelling

Het is wel algemeen bekend dat de blootstelling aan lawaai ook tot gehoorschade kan leiden. Deze gehoorproblemen worden echter nog extra versterkt als men tegelijkertijd ook wordt blootgesteld aan ototoxische stoffen. Zelfs wanneer zowel het lawaai als de chemische belasting binnen de aanbevolen grenzen blijven, kan de combinatie toch tot extra schade leiden. Dat kan variëren van tijdelijke doofheid, tinnitus of verstoord evenwicht tot ernstige, blijvende schade. Ook kunnen de ototoxische stoffen soms weer andere gehoorfrequenties aantasten dan het lawaai.

Blootstelling

De blootstelling aan chemische stoffen en lawaai gebeurt zowel thuis als op het werk. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan zowel chemicaliën als lawaai brengen daarbij extra risico mee. Denk hierbij aan: de bouw, brandweer, brandstof tanken bij vliegtuigen, de metaal, de olie industrie. Maar ook voor de frequent flyer kan zowel verontreinigde lucht als lawaai een rol van betekenis spelen.