Door Michel F.A. Mulder MD

Post Mortem onderzoek

Post mortem onderzoek

Begin 2013 heeft er voor het eerst in Nederland een post mortem onderzoek plaatsgevonden van een verkeersvlieger. Een standaard obductie had geen bijzonderheden aan het licht gebracht over de mogelijke oorzaak van de zeer ernstige klachten, waar deze persoon gedurende zijn vliegcarriere over had geklaagd.
Een tweede obductie was er speciaal op gericht om te kijken of er een oorzakelijk verband zou kunnen zijn tussen deze klachten en aanwezige schade in zijn lichaam. Dit aan de hand van een FAA document uit 2008.

Microscopisch onderzoek van met het hartweefsel, het brein en de lange zenuwen in armen en benen, lieten een verrassend beeld zien. Het hart vertoonde een actieve lymfocytaire Myocarditis, op basis van een auto-immuunreactie. Dit is een normaal gesproken tamelijk zeldzame “ontsteking” van de hartspier. Het brein en de lange zenuwen vertoonden een beeld van diffuse, structurele infiltratie van T-lymfocyten, in combinatie met hoge waarden van Igc auto-immuun antistoffen tegen myeline in het bloed. Dit duidt op een actieve auto-immuun ziekte tegen gezonde onderdelen van zenuwweefsel, waaronder myeline. Dit veroorzaakt functieverlies, zoals krachtverlies in armen en benen, gevoelloosheid in handen en voeten, etc.

Vijftien gevallen

demyelinisatie

Ons team in Amsterdam heeft daarna nog 14 soortgelijke gevallen onderzocht. Jongvolwassenen in de kracht van hun leven, die werkzaam waren als cockpit- of cabinepersoneel. Alle vijftien vertoonden identieke schade aan de verschillende organen. Het is heel goed mogelijk dat er een causaal verband bestaat tussen regelmatige blootstelling aan verontreinigde lucht in straalvliegtuigen en daarna optredende schade aan de inwendige organen.

We hebben uw hulp nodig om dit verder te kunnen onderzoeken. We hebben besloten om het onderzoek uit te breiden tot in totaal honderd gevallen, om voldoende aantallen te hebben om een mogelijk causaal verband aan te tonen tussen blootstelling en de vastgestelde, chemisch geïnduceerde Neuropsychiatrische afwijkingen. Het is erg belangrijk voor ons om binnen 24 uur na het plotseling overlijden van een actief bemanningslid (of een passagier) met de familie in contact te komen.

Aan ons onderzoek in Amsterdam zijn kosten verbonden, er is inmiddels een fund raising campagne gestart om deze kosten (ong. € 6.000 per geval) te dekken. Er is een internationaal protocol opgesteld, waarvan ook pathologen buiten Europa gebruik kunnen maken.

Zie voor verdere informatie onze website: http://www.ikaros.amsterdam

of neem contact op via E-mail: info@ikaros.amsterdam.

Michel F.A. Mulder MD