Hoogleraar aan de HAW Hamburg

Prof. Dieter Scholz is als hoogleraar verbonden aan de Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg, waar hij o.a. colleges geeft op het gebied van vliegtuigsystemen.

Prof. Scholz heeft de laatste jaren ook veel onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit en de oorzaken van luchtverontreiniging aan boord van vliegtuigen. Hij heeft diverse publicaties op dit gebied op zijn naam staan, heeft aan diverse radio- en TV documentaires meegewerkt (o.a. deze ARD reportage) en is een gewaardeerd spreker (o.a. tijdens de GCAQE Cabin Air Conference).

Op 8 juli 2021 hield het Franse “Agence Nationale de Sécurité Sanitaire” (ANSES) een hoorzitting over de luchtkwaliteit aan boord van vliegtuigen. Prof. Scholz gaf daarbij een uitgebreide presentatie: “the Operation of Air Conditioning in Aircraft Cabins and the associated Air Quality“. De presentatie verschaft gedetailleerde informatie over de problemen die onvermijdelijk kleven aan het gebruiken van Bleed Air systemen, met name de verontreiniging van de lucht aan boord met o.a. verbrande resten van motorolie, hydraulische vloeistof en ijsbestrijdingsmiddelen. Een hele kluif, maar zeker de moeite van het lezen waard!

In het decembernummer 2021 van Aerospace Magazine publiceerde Prof. Scholz, samen met Judith Anderson, opnieuw een uitgebreid en zeer interessant artikel: “Oil Fumes, Flight Safety, and the NTSB“.