Blootstelling aan chemische stoffen

De gevolgen van blootstelling aan chemische stoffen tijdens de zwangerschap kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen; sommigen ondervinden mogelijk geen negatieve gevolgen, anderen krijgen kinderen met aangeboren afwijkingen, weer anderen krijgen een miskraam of verliezen hun kind kort vóór of na de geboorte. Behalve blootstelling van de moeder kan ook blootstelling van de vader aan bepaalde chemische stoffen het risico op een miskraam vergroten vanwege een verhoogde kans op chromosoomafwijkingen in het sperma.

Chemische stoffen in verband met miskramen

Een analyse in 2006 van eerder onderzoek leverde het bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de volgende chemische stoffen het risico van een miskraam kon verhogen:

Giftige stoffen verstoren de natuurlijke werking van de hersenen

Over één gezondheidsrisico als gevolg van chemische blootstelling is men het in de medische wereld tegenwoordig wel eens – de invloed op de hersenontwikkeling bij kinderen. Volgens een studie uit 2006 door het Center on the Developing Child  aan de Harvard Universiteit in Cambridge, MA, kunnen bepaalde giftige chemische stoffen de natuurlijke werking van genen, proteīnen en andere kleine moleculen in de hersenen verstoren.

In 1993 veronderstelde een rapport van the National Research Council getiteld “Pesticides in the Diets of Infants and Children” voor het eerst dat kinderen, met name de zich ontwikkelende foetus, aanzienlijk gevoeliger zijn voor giftige chemische stoffen dan volwassenen.

Diverse studies ondersteunen deze ontdekking. Vorig jaar rapporteerde Medical News Today over een studie door the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in het Verenigd Koninkrijk, die zwangere vrouwen waarschuwde om op te passen voor onbedoelde blootstelling aan chemische stoffen, omdat dit de gezondheid van hun ongeboren kind in gevaar kan brengen. (bron: ©medicalnewstoday)

Autism Spectrum Disorder and Particulate Matter Air Pollution before, during, and after Pregnancy: Conclusies : Verhoogde blootstelling van de (aanstaande) moeder aan PM2.5 (fijnstof) tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden, werd in verband gebracht met een verhoogde kans op ASD voor het kind. “A Nested Case–Control Analysis within the Nurses’ Health Study II Cohort”.

Birth Defects due to Harmful Chemicals

Even before Conception Parent’s Exposure to Common Chemicals can Affect Baby

Potential Dangers Of Being Exposed To Air Pollution During Pregnancy

Bij een pasgeborene zijn de hersenen, het zenuwstelsel en de organen nog volop in ontwikkeling. Bij blootstelling aan bv. pesticiden kunnen de nog niet volgroeide lever en nieren van de baby die stoffen nog lang niet zo goed verwijderen als de lever en nieren van een volwassene.

Maricel Maffini, Ph.D., een milieu gezondheidsconsultant die niet bij het onderzoek betrokken was, zegt hierover: “…het levert nog meer bewijs dat we moeten nadenken over de gevolgen van chemische belasting, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties.”
Wanneer ouders blootgesteld worden aan chemische stoffen, kan dat ook gevolgen hebben voor de epigenetica, de signalen die bepaalde genen aan- of uitzetten. Deze patronen kunnen later veranderingen teweegbrengen bij het doorgeven van genen aan het nageslacht. (bron: ©healthline)

Vliegt u beroepsmatig?

Vruchtbaarheidsproblemen

Als u plannen hebt om een gezin te stichten of uit te breiden, kunt u maar beter voorzichtig zijn wat voor lucht u inademt. Diverse studies hebben aangetoond dat luchtvervuiling bijdraagt aan verlaagde vruchtbaarheid, zowel bij mannen als bij vrouwen. Sommige onderzoeken brengen luchtvervuiling ook in verband met miskramen.  Verscheidene stoffen waarvan bekend is dat ze voorkomen in b.v. Bleed Air zijn hormoonontregelaars! Voortdurende blootstelling aan lage concentraties van zulke stoffen aan boord van vliegtuigen kan dit soort gevolgen hebben!

(bron: www.aerotoxicteam.com, vert. AvdK)