Aircraft Air Contamination

An ongoing health and safety issue… In 2004(!) verscheen deze Australische video over verontreinigde cabinelucht en de ernstige gevolgen daarvan voor de gezondheid van zowel bemanningsleden als passagiers. Inmiddels zijn we 20 jaar verder, en moeten helaas constateren dat er ondanks alle inspanningen (o.a. door GCAQE) nog bar weinig veranderd is aan deze schrijnende situatie. […]

Voorlichtingsfilm Contaminated Air

  In november 2017 heeft Fact not Fiction, de filmmaatschappij van Tristan Lorraine, in samenwerking met BASSA een leerzame voorlichtingsfilm gepubliceerd over het ontstaan van vervuilde cabinelucht (Engels gesproken). De film is met name gericht op cabinebemanning en geeft advies over hoe om te gaan met vervuilde cabinelucht. Tenslotte wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op […]