Toegang tot de website

Stichting Fly Aware, hierna te noemen SFA, verleent u hierbij toegang tot www.flyaware.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
SFA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SFA spant zich in om de inhoud van www.flyaware.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.flyaware.nl aangeboden materialen, informatie en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen, informatie en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SFA.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.flyaware.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.flyaware.nl, SFA oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier

Voor op www.flyaware.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SFA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SFA en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SFA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.