GCAQE heeft de afgelopen jaren meerdere grote internationale conferenties georganiseerd over Aircraft Cabin Air Quality. Deze vonden steeds plaats in Londen, waar GCAQE gevestigd is. Deze conferenties worden altijd goed bezocht door vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen, fabrikanten en overheidsinstellingen, en vakbonden van vliegend personeel en luchtvaarttechnici. Maar ook belangstellenden op persoonlijke titel (bv. omdat je werkzaam bent in de luchtvaart) zijn altijd welkom bij deze conferenties. Een unieke gelegenheid om jezelf op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken betreffende regelgeving, wetenschap en techniek op het gebied van (de verbetering van) luchtkwaliteit aan boord van vliegtuigen en van de oplossingen waaraan hard gewerkt wordt. 

In maart 2021 werd de conferentie als gevolg van de Corona maatregelen voor het eerst in de vorm van een Online Event georganiseerd. De deelnemers konden via een Zoom Conference Call thuis vanachter hun beeldscherm de geboden presentaties volgen.

Ook dit jaar, op 27, 28 en 29 juni, werd deze conferentie weer als Online Event (Zoom conference call) georganiseerd. En ook dit keer was er weer een indrukwekkende lijst met interessante sprekers. Klik op deze link voor de complete lijst van sprekers.

Hieronder enkele highlights van deze conferentie:

Medisch Protocol

Onder leiding van GCAQE’s Head of Research Dr. Susan Michaelis en Jonathan Burdon van de Universiteit van Melbourne is er door een team van 17 specialisten uit 10 verschillende landen ruim 6 jaar lang hard gewerkt aan het Medisch Protocol. Vlak vóór de conferentie kon dit project worden afgerond, peer reviewed en gepubliceerd in het toonaangevende magazine Environmental Health. Tijdens de conferentie werd het resultaat officieel aangekondigd en toegelicht.

Dit protocol biedt een handleiding voor artsen en ziekenhuizen bij de diagnose en behandeling van patiënten met Aerotoxic-achtige klachten en slachtoffers van fume events. De juiste toepassing van dit protocol kan voor deze patiënten veel extra schade als gevolg van misdiagnoses voorkomen en het is dan ook van groot belang dat dit protocol breed geaccepteerd en geïmplementeerd wordt door overheden, (bedrijfs)artsen en ziekenhuizen die mogelijk met deze patiënten te maken krijgen. Het Medisch Protocol is dan ook een mijlpaal, het betekent een belangrijke stap op weg naar de erkenning van het Aerotoxic Syndrome als ziektebeeld (en vervolgens als beroepsziekte)!

Bloedtest prof. Furlong

Professor Clement Furlong heeft met zijn team ruim 15 jaar gewerkt aan een test die kan aantonen dat een patiënt blootgesteld is aan de specifieke Organofosfaten die in de motorolie en hydraulische vloeistoffen voor vliegtuigen voorkomen. Zijn toewijding aan dit onderzoek ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen pensionering uitstelde om het onderzoek te kunnen afronden.

Tijdens de conferentie werden de (tussen)resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Nadat al op eerdere conferenties hoge verwachtingen waren gewekt, was er nu een baanbrekend resultaat te melden: het team is er definitief in geslaagd om geschikte biomarkers in het bloed te vinden waarmee zo’n blootstelling kan worden aangetoond. Prof. Furlong verwacht binnen 6 maanden tot peer reviewed publicatie van de onderzoeksresultaten te kunnen overgaan.

Alhoewel de test dus inmiddels betrouwbaar werkt, is deze momenteel nog niet erg kosteneffectief: de te gebruiken bloedmonsters moeten gekoeld/ingevroren naar hun laboratorium in Washington vervoerd worden en de testcapaciteit is ook nog zeer beperkt: een testcyclus neemt 48 uur in beslag en er kunnen max. 8 samples tegelijk getest worden.

Prof. Furlong verwacht echter dat de test in de komende maanden zo ver verfijnd kan worden dat er, i.p.v. gekoelde bloedmonsters, gebruik gemaakt kan worden van een simpele vingerprik, of zelfs van opgedroogd bloed (bv. van bloedvlekken na een ongeval). Dat betekent dat er dan geen strenge eisen meer gesteld worden aan het transport van de samples, die kunnen dan eenvoudig per post verstuurd worden voor onderzoek. Bovendien wordt het naar verwachting mogelijk om veel meer seriematig te testen: ongeveer 100 samples kunnen dan tegelijk getest worden binnen 12 uur.

Tenslotte werd de verwachting uitgesproken dat de test dan ook geschikt zal zijn voor wereldwijd gebruik in een “standaard” laboratorium. Met name dat laatste betekent uiteraard een enorme stap vooruit voor de diagnosestelling en bewijsvoering bij Aerotoxic Syndrome klachten en na fume events!

BASF Ozon-VOC converters

BASF presenteerde hun nieuwste generatie Ozon-VOC converters, die de bleed air (en dus niet alleen de recirculated air) effectief kunnen zuiveren van niet alleen Ozon, maar ook van V(olatile)O(rganic)C(ompounds). Het betreft hier nadrukkelijk GEEN filters, maar  katalysatoren (zoiets als ook in het uitlaatsysteem van je auto zit), die door middel van een chemische reactie bij een vrij hoge temperatuur bepaalde stoffen omzet (Ozon wordt bv. omgezet in Zuurstof). De reststoffen worden vervolgens in de speciale inwendige coating van de converter vastgehouden. Na verloop van tijd (afhankelijk van de mate van vervuiling van de bleed air) raakt de converter vervuild en moet dan door BASF gereinigd  worden, waarna deze weer optimaal functioneert.

Airbus heeft afgelopen winter aangekondigd dat zij hun nieuw te leveren A320 neo toestellen (waaronder de nieuwe Europavloot van KLM) met deze nieuwe converters zullen uitrusten. Een mooi stuk techniek, dat een flink deel van de verontreiniging in de bleed air verwijdert! De converter wordt echter niet beschouwd als eindoplossing van het probleem van de verontreinigde cabinelucht, omdat het geen oplossing biedt voor ultrafijnstof, een belangrijke veroorzaker van gezondheidsproblemen. Verder wordt er door specialisten gewaarschuwd dat dit systeem vooral vervelende geurtjes verwijdert (waarschijnlijk een belangrijk argument voor Airbus om dit in te bouwen), maar bepaald niet alle giftige stoffen uit de lucht haalt. Zo lang er nog geen sensoren en waarschuwingssystemen ingebouwd zijn die waarschuwen voor de aanwezigheid van verontreinigde lucht, ontstaat daardoor het risico dat fume events vaker ongemerkt kunnen optreden en dus ook niet opgevolgd worden door de juiste technische ingrepen. Dit leidt dan weer tot steeds verdere inwendige vervuiling van het hele luchtverversingssysteem.

Nieuwe oliesoorten

Tenslotte werd in een presentatie uiteengezet dat zowel Nyco als Eastman al geruime tijd bezig zijn met de ontwikkeling van minder giftige oliesoorten. Een goed alternatief voor de tot nu toe gebruikte, zeer giftige Organofosfaten is echter moeilijk te vinden. Op dit moment kan men dan ook nog niet aangeven wanneer die nieuwe oliesoorten beschikbaar komen en hoeveel minder giftig die dan uiteindelijk zullen zijn.