Belangrijke acties na een Fume Event

Na een Fume Event is het van groot belang om de volgende acties te ondernemen:

1) Volg het internationaal medisch protocol

Laat zo snel mogelijk (liefst binnen 2-3 uur, maar in ieder geval binnen 48 uur!) bloed- en urinemonsters nemen en evt. invriezen voor nader onderzoek op een later tijdstip. Het is belangrijk dat dit gebeurt binnen 48 uur, omdat de gemeten waarden daarna alweer aanzienlijk veranderd zijn, waardoor die niet meer bruikbaar zijn.

Maak een afdruk van het Internationaal Medisch Protocol en neem dit mee naar het ziekenhuis/laboratorium waar het bloed en de urine worden afgenomen, en geef dit aan de arts. Daarmee stel je zeker dat de juiste metingen worden verricht zodat die later beschikbaar zijn, ook met het oog op evt. juridische stappen.

2) Rapporteer elk Fume Event

Het is ook van groot belang om ervoor te zorgen dat ieder Fume Event officieel gerapporteerd wordt, zodat het goed geregistreerd wordt. Dit is tegenwoordig een wettelijke verplichting voor ieder bemanningslid, maar het wordt nog veel te vaak vergeten/nagelaten. Dit is de hoofdoorzaak waardoor de ernst van verontreinigde cabinelucht nog steeds zwaar wordt onderschat. De enige manier om daar verandering in te krijgen is ervoor te zorgen dat alle Fume Events gemeld worden!

Ook als jouw cockpitbemanning om wat voor reden dan ook geen officieel rapportering maakt, kun je dit als cabinebemanning alsnog zelf doen!