[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]

In mei 2018 heeft de Aerotoxic Association een wereldwijde oproep gedaan aan slachtoffers van het Aerotoxic Syndrome om hun ervaringen, inclusief zoveel mogelijk bewijsmateriaal (zoals doktersverklaringen, testuitslagen etc.) aan hen op te sturen. De Aerotoxic Association heeft al die gegevens verzameld en gebundeld in een archief.

Op 18 oktober 2018 hebben zij al dit bewijsmateriaal opgestuurd naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, met daarbij een open brief. In die brief wordt geëist dat er een onafhankelijk openbaar onderzoek ingesteld wordt naar verontreinigde cabinelucht. Verder willen ze dat de luchtvaartmaatschappijen door de rechter gedwongen worden om de technische oplossingen die er op dit moment al zijn (zoals de inbouw van Bleed Air filters en detectieapparatuur voor schadelijke stoffen) in te bouwen en te gebruiken in de huidige vloot van passagiersvliegtuigen. Bovendien moet voor de volgende generatie vliegtuigen het gebruik van Bleed Air voor de drukcabine en airconditioning van de cabine totaal verboden worden. De B787 Dreamliner is op dit moment het enige type dat geen gebruik meer maakt van Bleed Air. De lucht voor drukcabine en airconditioning wordt bij dit type direct van buiten gehaald en met een elektrische compressor op druk en temperatuur gebracht.

Tot op heden is er nog geen reactie bekend van het Internationaal Gerechtshof. Zodra daar nieuws over te melden is zullen we dat hier vermelden.