In november 2017 heeft Fact not Fiction, de filmmaatschappij van Tristan Lorraine, in samenwerking met BASSA een leerzame voorlichtingsfilm gepubliceerd over het ontstaan van vervuilde cabinelucht (Engels gesproken).
De film is met name gericht op cabinebemanning en geeft advies over hoe om te gaan met vervuilde cabinelucht. Tenslotte wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op het belang van goede rapportage van IEDER fume event.

Klik hier om de film te bekijken.