Veroorzaakt door fume event…

Afbeelding fume event met rook
Fume events gaan soms gepaard met rook

De symptomen van het Aerotoxic Syndrome zijn feitelijk het directe gevolg van vergiftiging door organofosfaten. Dit kan voortkomen uit een zgn. Fume Event, waarbij als gevolg van een technische storing plotseling relatief grote hoeveelheden van deze stoffen in de cabine voorkomen, waardoor de lucht aan boord ernstig verontreinigd raakt.

… of long term low level exposure

Het kan ook het gevolg zijn van herhaaldelijke blootstelling aan kleine hoeveelheden van deze stoffen over een langere periode, de zgn. “Long Term Low Level Exposure”. Deze hoeveelheden zijn te klein om zichtbaar of ruikbaar te zijn, maar toch meer dan een bepaald persoon per etmaal kan afbreken (dit vermogen is genetisch bepaald en per persoon verschillend). Het gevolg is dat het “teveel” aan gifstoffen wordt opgeslagen in het lichaam (met name in vetweefsel). Er treedt op die manier een sluipende opbouw op van gifstoffen die men niet meer kwijt raakt. Dit wordt het stapeleffect genoemd. Daar ben je je niet direct bewust van, totdat een kritische grens bereikt wordt. Hierdoor kan het zijn dat je heel lang (soms wel dertig jaar of nog meer) denkt dat je “nergens last van hebt”, om vervolgens “zomaar” plotseling ernstige klachten te ontwikkelen.

De meest voorkomende klachten

extreme vermoeidheid is één van de symptomen
 • Extreme vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Geheugenverlies
 • Concentratieverlies
 • Depressie
 • Spierzwakte
 • Tintelingen in armen en/of benen
 • Tremoren
 • Onscherp zien
 • Misselijkheid
 • Vertigo
 • Duizeligheid
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Gehoorverlies
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Diarree
 • Oogirritatie
 • Koude handen en voeten
 • Ademhalingsproblemen
 • Hartproblemen.

Vaak niet (h)erkend

Helaas worden de (veelal neurologische) symptomen door de behandelende artsen vaak niet (h)erkend als organofosfaat vergiftiging. Daardoor krijgen veel Aerotoxic Syndrome patienten een verkeerde diagnose (zoals burnout, MS, Parkinson, etc.) De vaak zware medicijnen die hiervoor vervolgens worden voorgeschreven, waaronder antidepressiva, helpen uiteraard niet voor de kwaal, maar leveren wel nog ‘s een flinke extra belasting op voor o.a. de lever, die toch al op volle toeren werkt om te proberen het lichaam te ontgiften…

Herkent u deze klachten?

Heeft u gevlogen en herkent u één of meerdere symptomen? Vul dan ons contactformulier in voor het maken van een afspraak met Drs. John Midavaine. U kunt dit ook direct doen op de website van John’s Medisch Leefstijl Instituut: Lifemedic.nl